VIEW
 • ASUS Z170 PRO GAMING/AURA / Intel® Socket 1151 / Z170 / 4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 / Intel® LAN / ATX
  (MB-AZ17PGA)

  $1,680.00 Add to cart
 • SABERTOOTH Z170 S/ Z170/ 4*DDR4 MAX. 64GB/ ATX
  (MB-AZ17SBS)

  Socket 1151 / Z170 /
  4*DDR4 MAX.64GB /
  1*HDMI + 1*DP /
  3*PCI-e 3.0 x16 + 3*PCI-e 3.0 x1 + 1*M.2 /
  CF / SLI /
  6*SATAIII + 2*SATA Express /
  8*USB2.0 + 4*USB3.0 + 2*USB3.1 /
  INTEL Lan / ATX

  $1,980.00 Add to cart
 • MAXIMUS VIII EXTREME/ ASSEMBLY/ LED/ Z170/ 4*DDR4 MAX. 64GB
  (MB-AZ17M8X)

  Socket 1151 / Z170 /
  4*DDR4 MAX. 64GB /
  1*DVI / 3*PCI-e x16 /
  8*SATA III / 1*U.2 / 6*USB2.0 /
  4*USB3.1 (Gen1) / mATX

  $5,299.00 Add to cart
 • MAXIMUS VIII FORMULA/ Z170 / 4*DDR4 MAX.64GB
  (MB-AZ17M8F)

  $3,499.00 Add to cart
 • Z170-PREMIUM/ Z170/ 4*DDR4 MAX.64GB
  (MB-AZ17PM)

  $3,499.00 Add to cart
 • Z170I PRO GAMING / Z170 / 2*DDR4 MAX.32GB
  (MB-AZ17IPG)

  Socket 1151 / Z170 /
  2*DDR4 MAX.32GB / 1*HDMI + 1*DP /
  1*PCI-e 3.0 x16(CPU) + 1*M.2 Socket3 + 1*SATA Express /
  4*USB2.0 + 6*USB3.0 + 2*USB3.1 /
  INTEL Lan + 2×2 WiFi AC /

  $1,599.00 Add to cart
 • MAXIMUS VIII EXTREME / Z170 / 4*DDR4 MAX.64GB / 1*M.2 Socket3 Type M
  (MB-AZ17M8E)

  Socket 1151 / Z170 /
  4*DDR4 MAX.64GB / SLI + CrossFireX /
  1*HDMI + 1*DP / 3*PCI-e 3.0 x16(CPU) +1*PCI-e 3.0 x16(PCH)
  2*PCI-e 3.0×1(PCH) + 1*M.2 Socket3 Type M + 2*SATA Express /
  6*USB2.0 + 8*USB3.0 + 4*USB3.1 /

  $4,399.00 Add to cart
 • MAXIMUS VIII HERO / ALPHA / 4*DDR4 / 1*M.2 Socket Type M
  (MB-AZ17M8A)

  Socket 1151 / Z170 / 4*DDR4 MAX.64GB /
  SLI + CrossFireX / 1*HDMI + 1*DP /
  2*PCI-e 3.0 x16(CPU) +1*PCI-e 3.0 x16(PCH) 3*PCI-e 3.0×1(PCH) + 1*M.2 Socket3 Type M
  / 6*USB2.0 + 6*USB3.0 + 2*Intel USB3.1 /
  INTEL I219-VLan + 2×2 WiFi AC / 2 x RGB-strip headers /
  ATX /

  $2,990.00 Add to cart
 • MAXIMUS VIII IMPACT /

  Socket 1151 / Z170 /
  2*DDR4 MAX.32GB / 1*HDMI /
  1*PCI-e 3.0 x16(CPU) /1*SATA Express 1*U.2 port /
  6*USB3.0 + 2*USB3.1 (Type A + C) /
  INTEL Lan + 2×2 WiFi AC + Bluetooth 4.1 / ITX /

  $2,499.00 Add to cart
 • Z170-PRO / Z170 / 4*DDR4 MAX.64GB / INTEL Lan
  MB-AZ17PRO

  Socket 1151 / Z170 / 4*DDR4 MAX.64GB /
  SLI + CrossFireX / 1*DVI + 1*HDMI + 1*DP /
  3*PCI-e 3.0 x16 + 4*PCI-e 3.0 x1 + 1*M.2 /
  6*SATAIII + 1*SATA Express /
  6*USB2.0 + 6*USB3.0 + 2*USB3.1 / Realtek Sound / INTEL Lan /

  $1,580.00 Add to cart
 • SABERTOOTH Z170 MARK 1 / 4*DDR4 MAX.64GB / ATX / 5 years warranty
  (MB-AZ17SB1)

  Socket 1151 / Z170 /
  4*DDR4 MAX.64GB / 2-Way SLI + 3-Way CrossFireX /
  1*HDMI + 1*DP / 3*PCI-e x16 + 3*PCI-e x1 +1*M.2 /
  8*SATAIII + 2*SATA Express / 8*USB2.0 + 6*USB3.0 + 2*USB3.1(1*Type C) /
  INTEL LAN / ATX /

  $2,599.00 Add to cart
 • Z170-P D3 / 4*DDR4 / HDMI / U3.1 / ATX
  (MB-AZ17PD3)

  支援全新 LGA 1151 插槽的 Intel 處理器
  高清 DVI 及 HDMI 輸出–展現逼真震撼
  5 向優化搭載第 5 代雙智能處理器 ─ 一鍵驅動,全機升級!
  M.2 – 加快你的系統快如閃電的的傳輸速度
  HomeCloud – 遠端操控你的個人電腦,隨時隨地串流多媒體內容
  公認的品質 – 5 重防護。相容於 1000 種以上的裝置。7000 小時+的驗證

  $1,050.00 Add to cart
VIEW