MSI 兌換專區

7/9/2022 – 25/10/2022 MSI GeForce RTX 系列顯示卡兌換指定遊戲
MSI GeForce RTX 3090 Ti、3090、3080 Ti、3080
截止兌換時間︰14/11/2022
10/5/2022 – 13/8/2022 MSI AMD RADEON RX6000 系列顯示卡兌換指定遊戲
MSI AMD RADEON RX6000 系列顯示卡
截止兌換時間︰13/8/2022
8/6/2022 – 30/6/2022 MSI 父親節 – 與家人享受遊戲兌換
MPG321UR-QD XBOX EDITION
截止兌換時間︰6/7/2022
24/1/2022 – 14/2/2022 MSI「THIS IS 機」活動
購買 MSI DIY 產品滿 $3,000 以上(主機板 / 顯示卡 / 火牛 / 機箱 / 水冷)
截止兌換時間︰21/2/2022

尚有更多優惠, 敬請期待